Odborná veřejnost

Akreditované obory specializačního vzdělávání

Akreditovaná pracoviště k uskutečňování vzdělávacího programu

Vzdělávání lékařů 

ZÁKLADNÍ KMENY dle vyhl. č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů

 • Interní kmen
 • Neurologický kmen 
 • Ortopedický kmen
 • Radiologický kmen 
VLASTNÍ SPECIALIZOVANÉ VÝCVIKY
 • Gastroenterologie
 • Neurologie
 • Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Rehabilitační a fyzikální medicína
 • Vnitřní lékařství

NÁSTAVBOVÉ OBORY

 • Pracovní lékařství

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 • Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v interních oborech - praktická část OM 1  (Věstník MZ č. 5/2020)

Praxe a stáže

STUDENTI

 • 1. Studenti nelékařských zdravotnických oborů a 1.-4. ročníků lékařských fakult kontaktují ohledně praxe náměstkyni pro ošetřovatelskou péči.
 • 2. Studenti 5. a 6. ročníků lékařských fakult kontaktují ohledně praxe sekretariát ředitele.
 • 3. Podmínkou nástupu na studentskou praxi je oboustranně podepsaná smlouva mezi školou (fakultou) a Karvinskou hornickou nemocnicí a.s. a předložení kopie dokladu o očkování proti virové hepatitidě.
 • 4. Studentské praxe jsou bezplatné.

 

LÉKAŘI (v rámci specializačního vzdělávání)

 • 1. Lékař nebo jeho zaměstnavatel kontaktuje ohledně stáže sekretariát ředitele.
 • 2. Podmínkou nástupu na odbornou stáž je oboustranně podepsaná smlouva mezi zaměstnavatelem lékaře (stážisty) a Karvinskou hornickou nemocnicí a.s. a uhrazení poplatku za absolvování stáže, tj. 390 Kč/den vč. DPH, v případě měsíční stáže 5 000 Kč/měs.

 

KONTAKT

Bc. Taťána Bělicová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
tel. 596 380 443
belicova@khn.cz

Marcela Wojnarová
sekretariát ředitele
tel. 596 380 441
khn@khn.cz