Vzdělávání zaměstnanců – spolufinancováno z ESF

Realizace komplexního vzdělávání zaměstnanců karvinské hornické nemocnice, a.s.

 

Od 1. září 2020 realizujeme dotační projekt s názvem Podnikové vzdělávání v Karvinská hornická nemocnice a.s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012301, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Projekt je zaměřen na realizaci komplexního vzdělávacího procesu, který jsme zpracovali na období 24 měsíců. Plán vzdělávání vychází z našeho ŘLZ, tzn. z interních potřeb naší organizace na kontinuální odborný rozvoj zaměstnanců, ale také reflektuje vzdělávací potřeby samotných pracovníků. Projekt podpoří celkem 82 zaměstnanců nemocnice.

Pro realizaci projektu máme sestaven realizační tým, který se skládá z administrativních i odborných pozic.

Věříme, že projekt bude pro naši organizaci přínosem.