KHN vzdělává lékaře v kmenech i specializovaných výcvicích

16.12.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes udělilo Karvinské hornické nemocnici akreditaci pro vzdělávání lékařů. Jde o vzdělávání v neurologickém a radiologickém kmeni. Další akreditace nutné pro vzdělávání lékařů obdržela naše nemocnice v období srpna až listopadu letošního roku.

V letošním roce jsme tedy od ministerstva zdravotnictví získali oprávnění vzdělávat lékaře v níže uvedených základních kmenech a vlastních specializovaných výcvicích. Akreditace jsme získali na dobu pěti let.

Základní kmeny dle vyhl. č. 397/2020, o vzdělávání v základních kmenech lékařů:

  • Interní kmen
  • Neurologický kmen
  • Radiologický kmen

Vlastní specializované výcviky:

  • Gastroenterologie
  • Neurologie
  • Radiologie a zobrazovací metody
  • Rehabilitační a fyzikální medicína
  • Vnitřní lékařství

Kompletní nabídka akreditovaných oborů specializačního vzdělávání, praxí a stáží je uvedena na webových stránkách Karvinské hornické nemocnice v sekci Odborná veřejnost.