Máme akreditaci pro specializovaný výcvik v ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí

2.2.2022

Ministerstvo zdravotnictví udělilo naší nemocnici akreditaci, na základě které můžeme provádět vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Akreditaci jsme získali na pět let. Nyní tak provádíme vlastní výcviky už v šesti specializačních oborech. Kromě výše uvedeného jsme akreditovaným pracovištěm pro výcvik v gastroenterologii, neurologii, radiologii a zobrazovacích metodách, rehabilitační a fyzikální medicíně a vnitřním lékařství.

Před samotným specializačním výcvikem musí lékaři absolvovat vzdělávání v základním kmeni, což v praxi znamená, že pracují pod dozorem atestovaného lékaře. Naše nemocnice je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání ve čtyřech základních kmenech: interním, neurologickém, ortopedickém a radiologickém. Pro práci v některých oborech je nutné po získání atestace v základním oboru pokračovat v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru. Naše nemocnice je akreditovaným pracovištěm pro přípravu v nástavbovém oboru pracovní lékařství.

Přehled všech našich akreditovaných oborů specializačního vzdělávání a informace o možnostech praxí a stáží, které u nás můžete absolvovat, najdete zde.

Ilustrační foto