Mezioborová JIP (interně - neurologická)

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Kontakty

Primář interny

MUDr. Peter Kultan

+420 596 380 221

Primář neurologie

MUDr. Roman Sukop

+420 596 380 244

Staniční sestra

Bc. Alena Bilanová

+420 596 380 121

Sesterna

+420 596 380 126

Spektrum poskytované péče

Jednotka intenzivní péče (mezioborová JIP) je společná pro interní a neurologické obory, disponuje 9 lůžky a poskytuje péči pacientům s komplikacemi, ev. s ohrožením základních životních funkcí.

Interní JIP

Na JIP poskytujeme péči pacientům se širokým spektrem kardiovaskulárních onemocnění vyžadujících kontinuální monitoraci životních funkcí, ať už koronárních příhod neidikovaných k zásahu v kardiocentru, tak pacientům s poruchami rytmu, se selháním srdce, s plicními emboliemi, zánětlivými onemocněními srdce a plic, nebo pacientům s kriticky zhoršenými chronickými plicními chorobami. Všem jsme ve stadiu akutního zhoršení schopni poskytnout krátkodobé ventilační podpory dýchacím přístrojem, ať už neinvazivní nebo i invazivní cestou. Hospitalizujeme zde rovněž pacienty s metabolickými poruchami - jako jsou pacienti s významnými dekompenzacemi diabetu, endokrinními poruchami, nebo pacienty se selháním ledvin. Naše JIP disponuje zařízením k dočasné náhradě funkce ledvin – takzvanou umělou ledvinou. Dokážeme tak překonat akutní fáze selhání ledvin, případně i řešit některé otravy léky nebo chemikáliemi. K selhání ledvin dochází často u zánětlivých onemocnění, kdy ohnisko zánětu může být kdekoliv v těle a může vyústit až do obrazu sepse (lidově „vnitřní otravy organismu“) - i o takového pacienta se postaráme na JIP.

Dále jsou u nás hospitalizováni pacienti s chorobami trávicího traktu – hlavně jsou to zánětlivá onemocnění slinivky břišní, případně pacienti se selhávajícími játry a hlavně pacienti s krvácivými komplikacemi - krvácení jak do žaludku, či do střeva, kdy se snažíme jednak vlastními endoskopickými možnostmi krvácení zastavit a jednak substituujeme ztráty krve krevními transfuzemi.

Spektrum péče o interní pacienty je velmi široké, začíná důslednou diagnostikou, pokračuje cílenou a účelnou terapií tak, aby bylo dosaženo stabilizace životních funkcí, metabolických procesů, laboratorních hodnot .... atd. a pokračuje následným doléčením na standardním oddělení. Pacienty, kteří jsou indikováni k péči vyššího typu, či k jiné speciální terapii, překládáme na příslušná pracoviště (ARO, Kardiocentrum Třinec, Fakultní nemocnice Ostrava atd.).

Neurologická JIP – Centrum vysoce specializované péče o pacienty s ikty

Zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami (CMP) pro spádovou oblast téměř celého okresu Karviná. Pracoviště má status Centra vysoce specializované péče o pacienty s ikty, je akreditováno u MZ ČR, v r. 2019 obdrželo ocenění ESO Angels Awards "Platinum Status" a v r. 2020 "Diamond Status".

Cévní mozková příhoda je onemocnění závažné nejen svým průběhem, ale zejména svými důsledky, které pro řadu pacientů končí trvalými následky a mnohdy invalidizací. Ročně je s tímto onemocněním hospitalizováno přes 600 pacientů, z nichž naprostá většina je primárně hospitalizována na jednotce intenzivní péče. Nejčastější příčinou ischemických CMP je uzávěr mozkové tepny trombem nebo embolem. Standardem terapie u pacientů s trváním příznaků do 4,5 hodin je podání intravenózní trombolýzy (aplikace látky rozpouštějící trombus v ucpané cévě), která zvětšuje o 30 % šanci pacienta na kompletní uzdravení. Takto je na oddělení léčeno cca 70 pacientů ročně. Na akutní fázi léčby mozkových příhod navazuje rehabilitace, která zahrnuje spolupráci fyzioterapeuta, ergoterapeuta, klinického psychologa a logopeda.

V případě uzávěru velké mozkové tepny a nedostatečném efektu trombolýzy je pacient po telemedicínské konzultaci přeložen do Komplexního cerebrovaskulárního centra Fakultní nemocnice Ostrava, s nímž naše centrum úzce spolupracuje, k provedení mechanické trombektomie (instrumentární odstranění trombu katetrem). Dále na neurologické JIP bývají hospitalizováni pacienti s nahromaděním epileptických záchvatů, pacienti po mozkových či míšních operacích, pacienti s nervosvalovým onemocněním se selháváním dýchacích funkcí.

Co si vzít s sebou do nemocnice

Přineste si s sebou:

 
 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci v případě, že se jednalo o plánovanou hospitalizaci
 • odborné nálezy, pokud je máte
 • léky, které pravidelně užíváte, s rozpisem jejich užívání
 • hygienické potřeby a ručník
 • pyžamo, župan, ponožky, domácí obuv

Nenoste s sebou:

 
 • větší finanční obnos
 • cenné předměty
 • zbraně

Informace o zdravotním stavu pacienta

Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař pouze v pracovní dny: telefonicky (po sdělení hesla) od 13.30 do 14:00 hod., osobně od 14.00 do 14.30 hod. Podání informací v jiné době je možné pouze po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.

Informace o návštěvách

Návštěvy jsou v naší nemocnici denně od 14.00 do 16.30 hodin. Na nadstandardních pokojích po celý den, maximálně však do 21.00 hodin. Na mezioborové JIP maximálně však 30 min. během návštěvního dne (max. 2 osoby),  pokud tomu ovšem nebrání provoz oddělení a zdravotní stav pacienta.

Respektujte, prosím, soukromí ostatních pacientů a doporučení ze strany zdravotnického personálu, která jsou v zájmu pacientů.

V zájmu ochrany malých dětí, které by mohly být vystaveny riziku infekce, nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 6 let věku, na JIP do 10 let věku.

Bližší informace najdete v Návštěvním řádu.

Služby v areálu nemocnice

Občerstvení

Bufet s občerstvením a příjemným posezením se nachází v přízemí nemocnice. Nabízí široký výběr potravin, včetně teplé stravy a ovoce. Ve svém sortimentu má rovněž denní tisk, časopisy a základní drogistické zboží. Poskytuje rovněž roznáškovou službu po pokojích. V areálu nemocnice jsou k dispozici nápojové a potravinové automaty.

Internet

Klienti mají možnost bezplatného připojení k internetu přes bezdrátovou síť Wi-fi. Síť je připojena přímo k internetu (bez firewallu) a zabezpečení je tak přenecháno na připojený notebook.

Lékárna

Držitelům klientské karty poskytuje:

 • až 50% slevu z doplatků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to bez omezení věku
 • trvalou 10% slevu na antikoncepční přípravky
 • 3% slevu při každém nákupu volně prodejného sortimentu, jejíž výše se automaticky pokaždé načítá na kartu a klient tak může naspořenou částku kdykoliv při nákupu volně prodejného sortimentu uplatnit.

Klientskou kartu vystaví zdarma na počkání.

Všem klientům nabízí:

 • zdarma službu spojenou s rozvozem nutričních přípravků přímo do domu (bytu),
 • zdarma konzultaci s klinickým farmaceutem, který v soukromí lékárny pomůže klientům vyřešit problémy s užíváním léků (kombinace léků a kombinování s volně prodejnými léky). Konzultaci je možné objednat na telefonním čísle 724 370 843,
 • výdej léčiv na lékařský předpis i na volný prodej, širokou nabídku doplňkového sortimentu a zdravotnického materiálu (pomůcky při inkontinenci, ortézy, bandáže a kompresní punčochy, masážní pomůcky, stomické pomůcky, prsní epitézy a prádlo po ablaci prsou, bezlepkové potraviny …),
 • možnost platit platebními kartami Visa, Master Card, jcb Cards, American expres, dineras Club International.

Lékárna přijímá poukázky a karty firem Sodexo Pass Česká republika, Edenred CZ a Up Česká republika.

Platební karty

Možnost platby za hospitalizaci prostřednictvím platebních karet v pokladně nemocnice – v pracovní dny od 6.30 do 11.30 hod.

Optika

Široký výběr brýlových obrub, slunečních brýlí a doplňků nabízí optika v 3. patře poliklinické části nemocnice.

Vnitřní řád

Nakládání s osobními údaji

Vedení nemocnice sděluje pacientům a klientům nemocnice, že rozsah osobních údajů vedených o nich ve zdravotnické dokumentaci a v nemocničním nebo lékárenském informačním systému odpovídá rozsahu údajů, které jsou požadovány právními předpisy České republiky, a to zejména zákony o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách o léčivech a jejich prováděcími předpisy, např. vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.

Pokud se v dokumentaci vyskytují i další údaje nepožadované právními předpisy, např. tel. číslo nebo e-mailová adresa, byly dobrovolně poskytnuty pacientem pro jejich praktickou využitelnost v komunikaci zdravotnické zařízení-pacient.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů naší nemocnice je MUDr. Tomáš Canibal, tel.: +420 596 380 441, e-mail: canibal@khn.cz

Zpět
MUDr. Peter Kultan

MUDr. Peter Kultan

Primář interny

+420 596 380 221

MUDr. Roman Sukop

MUDr. Roman Sukop

Primář neurologie

+420 596 380 244

Bc. Alena Bilanová

Bc. Alena Bilanová

Staniční sestra

+420 596 380 121