Oddělení klinické biochemie

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Kontakty

Primář

Ing. Marina Kolátková

+420 596 380 183

Zástupce primáře

Mgr. Andrea Mrázová

+420 596 380 102

Příjem materiálu

596 380 177

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) je součástí laboratorního komplementu Karvinské hornické nemocnice a.s. Oddělení pracuje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Špičkově vybavená, bezbariérová a certifikovaná laboratoř poskytuje služby klinickým oddělením nemocnice, odborným ambulancím v nemocnici a poliklinice, zabývá se vyšetřením krve, moče, stolice, mozkomíšního moku a jiného biologického materiálu.

Spektrum metod zahrnuje biochemii, imunologii, toxikologii a farmakologii. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je monitorována v pravidelných kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK). Úsek předtransfúzních analýz je pravidelně kontrolován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Laboratoř je zařazena do Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Laboratoř úspěšně splnila podmínky Auditu R3 pro registrované odbornosti pracoviště klinické biochemie, včetně výkonů sdílených s touto odborností. Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 bylo vydáno 13. 7. 2021.

Moderní a automatizovaná laboratoř s plně kvalifikovaným týmem pracovníků tak garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb

Název dokumentu  
Abecední seznam vyšetření stáhnout
Laboratorní příručka OKB stáhnout
Zpět
Typ Název Velikost Stáhnout
.pdf
Žádanka OKB - moč
348,3 KiB stáhnout
.pdf
Žádanka OKB - krev
356,0 KiB stáhnout
Zpět
Ing. Marina Kolátková

Ing. Marina Kolátková

Primář

+420 596 380 183

Mgr. Andrea Mrázová

Mgr. Andrea Mrázová

Zástupce primáře

+420 596 380 102

Příjem materiálu

Příjem materiálu

596 380 177