Onkologické centrum - onkologie

Karvinská hornická nemocnice a.s.