Gastroenterologická ambulance v Karviné-Ráji

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Kontakty

primář

MUDr. Kultan Peter

+420 595 390 431

Sesterna č. 1

+420 595 390 430

Sesterna č. 2

+420 595 390 432

Spektrum poskytované péče

Ambulance poskytuje péči v oboru gastroenterologie, hepatologie, pankreatologie a poruch metabolizmu, nutričním – specializovaná poradna interny. Vybavena je nejmodernější diagnostickou a terapeutickou - endoskopickou technikou.

Komplexní péče o "gastroenterologického pacienta" je zaměřena na vyšetření jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva, pankreatu a jater, diagnostiku malabsorpčních syndromů (celiakie, deficity disacharidáz – laktázy atd.).

Od roku 2010 je pracoviště akreditované MZ a zařazené do screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. K prvnímu vyšetření je potřeba doporučení od praktického nebo odborného lékaře.

Gastroenterologie: poradna pro onemocnění jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva - jícen + gastroduodenum - refluxní choroba jícnu, Barretův jícen, vředová choroba gastroduodena, zánětlivé onemocnění žaludku - tenkého střevo – malnutriční a autoimunitní onemocnění – celiakie, intolerance disacharidáz – hlavně laktózové intolerance) - tenké a tlusté střevo - idiopatické onemocnění tenkého a tlustého střeva – Ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, divertikulosa, diagnostika v prevenci KRCA, polypů včetně léčebných metod k odstranění polypů – polypektomie, endomukozní resekce menších lezí, stavění krvácení – klipování, argon-plasma koagulace (APC) atd.

Hepatologie: došetření jaterní funkce – celého hepatobiliárního traktu, včetně dispenzarizace pacientů s onemocněním jater (autoimunitní hepatitidy, steatóza – statofibróza jater, cirhóza jater, metabolické onemocnění – M. Wilson, hemochromatóza atd.)

Pankreatologie: onemocnění pankreatu, vyloučení ložiskových změn, dispenzarizace pacientů s chronickou pankreatitidou a ložiskovými změnami. Nutriční a metabolická péče: provádění zavedení gastro a jejunálních stomií - PEG, PEJ, výše specializovaná péče hlavně u pacientů s idiopatickým střevními záněty.

 

ENDOSKOPIE

 

Esofagogastroduodenoskopie: diagnostické vyšetření horní části trávicí trubice "horního GITu" - jícen, žaludek, dvanácterník včetně léčebné péče, bioptické vyšetření na histologii, Helicobacter pylori, snesení polypů, chromodiagnostika NBI, zavádění gastrostomie metodou pull cestou vyšetření gastroskopie, ošetření – stavění krvácení klipy, APC (argon plasma koagulací) Jedná se o krátké vyšetření ohebnou hadičkou s kamerou – endoskopem (gastroskopem) cestou perorální, tedy zavedením přes ústa. Lokální umrtvení před zavedením – vystříkání umrtvujícím sprejem. Před samotným vyšetřením stačí, aby byl pacient nalačno – minimálně 6 hodin, doporučujeme být nalačno od půlnoci. Pacient je před samotným výkonem poučen, vydáno poučení a souhlas k vyšetření (Informovaný souhlas pacienta - ke stažení).

Koloskopie: diagnostické vyšetření dolní části trávicí trubice "dolního GITu“ - celé tlusté střevo, event. i poslední části tenkého střeva napojeného na tlusté střevo, tzv. "terminální ileum“ (úplná koloskopie), nebo jen levé části tračníku – sigmoideskopie (neúplná koloskopie) včetně léčebné péče, bioptické vyšetření na histologii, snesení polypů – polypektomie - EPE, endomukózní resekce - EMR, chromodiagnostika NBI, ošetření – stavění krvácení klipy, APC (argon plasma koagulací). Jedná se o vyšetření ohebnou hadičkou s kamerou – endoskopem (koloskopem) cestou per rectum, tedy přes konečník. Doba vyšetření závisí od více faktorů – přípravy pacienta – kvality vyčištění střeva, tolerance, nálezu (možnost hned při vyšetření odstranit leze – polypy polypektomií, EMR, ošetřit krvácení), samotné vyšetření trvá řádově několik minut. Samotné vyšetření je vetšinou možno provést bez premedikace, v případě nutnosti – horší tolerance vyšetření je možná aplikace medikace cestou nitrožilní injekce – lehké analgosedace. Pacient je pak po vyšetření observován na našem dospávacím pokoji. K lepší toleranci přispívá i vyšetření tlustého střeva vodní imerzí, nebo insuflací CO2. K dobré toleranci a rychlému efektivnímu vyšetření vede několik faktorů – přístup k pacientovi, praxe a zručnost vyšetřujícího lékaře, špičkové vybavení a hlavně oddaný pacient. Koloskopie je moderní, bezpečné vyšetření, v naprosté většině s dobrou tolerancí, hlavně však s velkým benefitem. Před samotným vyšetřením je nutná příprava – očista tlustého vyšetření přípravkem. Pacient je poučen naším personálem o přípravě, je vystaven recept na očistný přípravek, vydány pokyny a souhlas k vyšetření (Informovaný souhlas pacienta - ke stažení).

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (KRCA):

 

Od roku 2010 je pracoviště akreditované MZ a zařazené do screeningu kolorektálního karcinomu v ČR (KRCA) – nádoru tlustého střeva v ČR s opakovanou úspěšnou reakreditací.

Preventivní program KRCA v ČR je jeden s nejlépe propracovaných v Evropě. Podstatou preventivního programu je záchyt drobných, nezhoubných ložiskových lezí (polypů) v tlustém střevě, jejich odstranění a znemožnění progrese do maligního nádoru. Vyšetření je koncipováno jako preventivní u zcela asymptomatických – bezpříznakových pacientů v určité věkové kategorii, kteří nemají žádné potíže stran vyprazdňování, krvácení z konečníku, či bolestí břicha s obtížným vyprázdňováním. Rozlišujeme dvě formy preventivního vyšetření tlustého střeva: - screeningovou koloskopii při pozitivním testu na okultní (skryté) krvácení – TOKSu u pacientů ve věku 50 – 54 let – tento test provádějí hlavně praktičtí lékaři, u žen gynekologové. Při pozitivním testu na okultní krvácení je pacient odeslán do gastroenterologické ambulance k vyšetření koloskopie. Při negativním nálezu se doporučuje kontrola za 10 let, - screeningovou (primární) koloskopii - u pacientů nad 55 let buď cestou vyšetření na okultní krvácení – TOKS testem co dva roky, nebo přímo preventivní koloskopií po dosažení tohoto věku bez nutnosti provádět test na okultní krvácení. Výtěžnost a efektivita tohoto programu v ČR má za následek výrazný pokles výskytu již zhoubného nádoru tlustého střeva – kolorektálního karcinomu. Donedávna byla ČR první v Evropě v počtu nálezů kolorektálního karcinomu, poslední tři roky díky tomuto programu jsme poklesli na 18. místo, což je velký úspěch.

Ordinační doba     

Úterý, Středa, Pátek

6:30 - 12:30                     13:00 - 14:00 hod.   

K vyšetření se můžete objednat osobně nebo telefonicky během ordinačních hodin.

Ordinující lékaři

  • MUDr. Peter Kultan

 

Funkční licence:

  • F001 esofagogastroduodenoskopie
  • F002 koloskopie a metoda endoskopické polypectomie
  • F005 další specializované therapeutické endoskopické metody
  • F008 abdominální ultrasonografie
  • F016 umělá výživa a metabolická péče

Kde nás najdete

Gastroenterologická ambulance je umístěna ve Zdravotním středisku v Karviné-Ráji, ul. Kosmonautů 842/48b (naproti restaurace Brno).

Osvědčení

Zpět
MUDr. Kultan Peter

MUDr. Kultan Peter

primář

+420 595 390 431

Sesterna č. 1

Sesterna č. 1

+420 595 390 430

Sesterna č. 2

Sesterna č. 2

+420 595 390 432