Oddělení pracovního lékařství

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Kontakty

primář

MUDr. Kusová Jana

+420 596 380 501

staniční sestra

Kusová Zdenka

+420 596 380 532

objednávky preventivních prohlídek

+420 596 380 532

objednávky vyšetření pro potřeby nemoci z povolání

+420 596 380 509

Spektrum poskytované péče

Poskytuje komplexní pracovnělékařské služby podle ust. § 41 - 60 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, je oprávněno k uznávání nemocí z povolání podle ust. § 61 – 68 téhož zákona. Je součástí Centra pracovní medicíny, které pro pracovní lékařství zajišťuje vnější vztahy se smluvními partnery-zaměstnavateli, s dalšími spolupracujícími odbornými pracovišti mimo nemocnici a právní služby.

Pracoviště sídlí v budově, ve které jsou umístěna odborná pracoviště a vyšetřovny, nejčastěji potřebná pro činnost pracovního lékařství. Jsou k dispozici pracoviště neurologické, interní, ortopedické, nemoci páteře, funkční diagnostika, ORL, oční, kožní, chirurgické, zubní, gynekologické, psychologické, psychiatrické, lékárna, RTG, CT, MR. Tento komplement umožňuje komplexně řídit preventivní prohlídky zaměstnanců zpravidla v jeden pracovní den. Dále je k dispozici specializované spiroergometrické pracoviště pro potřeby hodnocení fyzické zdatnosti zejména báňských záchranářů, hasičů ale i dalších profesí.

Preventivní prohlídky a vyšetření na tomto pracovišti mají pevně stanovený odborný a obsahový rámec, který vychází z právních předpisů, pracovních rizik, vyskytujících se na konkrétních pracovištích k nám vyslaných zaměstnanců.

Ordinační hodiny     

Pondělí - pátek         6:00 - 14:00 hod.

Ordinující lékaři

  • prim. MUDr. Jana Kusová
  • MUDr. Halina Capková
  • MUDr. Roman Paciorek

Kde nás najdete

Pracoviště nemocí z povolání je umístěno v přízemí poliklinické části nemocnice (budova Centra pracovní medicíny).

Pracoviště pracovnělékařských služeb (preventivní prohlídky) je umístěno ve 2. patře poliklinické části nemocnice (budova Centra pracovní medicíny).

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Tiskopis ke stažení - formulář je nutný k objednání k vyšetření na odd. nemocí z povolání

Zpět
MUDr. Kusová Jana

MUDr. Kusová Jana

primář

+420 596 380 501

Kusová Zdenka

Kusová Zdenka

staniční sestra

+420 596 380 532

objednávky preventivních prohlídek

objednávky preventivních prohlídek

+420 596 380 532

objednávky vyšetření pro potřeby nemoci z povolání

objednávky vyšetření pro potřeby nemoci z povolání

+420 596 380 509